26 w ·Translate

SAVAŞI BİLMEZ BARIŞI BİLMEZ
ACİZ TOPLULUK
PERİŞAN ETTİNİZ İNSANLARI
https://www.tivu.co/shorts/kat....il-topluluk_S3bjWT8G